• gallery01.jpg
 • gallery02.jpg
 • gallery03.jpg
 • gallery04.jpg
 • gallery05.jpg
 • gallery06.jpg

Cégismertető

A Török Biztonsági Szolgálat Kft. 1994 óta lát el őrzés-védelmi tevékenységet az ország különböző pontjain. Az őrzött munkahelyek átfognak irodaházakat, földhivatalokat, állami hivatalokat, telephelyeket, szállodákat, áruházláncokat, logisztikai központokat, üzemeket, gyárakat. A szerteágazó őrzés-védelmi tevékenységből adódóan rendkívül sok tapasztalattal rendelkezünk az általánostól eltérő, magasabban kvalifikált személy-és vagyonőrök alkalmazása, illetve eredményes foglalkoztatása terén.

Cégünk felkészültsége, piaci pozíciója, anyagi háttere lehetővé teszi, hogy magas szakmai színvonalon nyújtson vagyonvédelmi szolgáltatást.

Az élőerős őrzésre vonatkozó vagyonvédelmi, illetve az egyéb szolgáltatási tevékenységünk során maximálisan biztosítjuk, hogy a biztonsági őrök, illetve az egyéb dolgozók a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő létszámban és az igényeknek megfelelő képzettséggel, szakmai felkészültséggel álljanak rendelkezésre.

A Cég tulajdonosai és vezetői több diplomával és több évtizedes őrzés-védelmi szolgálatot irányító tapasztalatokkal rendelkező személyek.

A foglalkoztatott biztonsági őrök, valamint a szolgálatellátásban résztvevő személyek rendelkeznek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben előírt képzettséggel és releváns gyakorlati idővel. A szolgáltatás során nyújtott munkájukat minden esetben szervezetten, állandó ellenőrzés mellett végzik.

Cégünk alkalmazkodik a piaci viszonyokhoz, a jelenlegi gazdasági helyzet egyre nehezebb kilátásaihoz. A vállalási díjaink kialakítása során figyelembe vesszük a jelenlegi gazdasági helyzetben a megtakarításokra irányuló törekvéseket, és ezeket érvényesítjük vállalási díjainkban. Rugalmasak és kompromisszum készek vagyunk a megbízási szerződések előkészítése során a vállalási díjak tekintetében is, egyben maximálisan törekszünk Megbízóink szakmai igényeinek teljes mértékben történő kielégítésére.

A minőségbiztosítási rendszer:

A Cég rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerrel, Tanúsítási Okirattal, NATO Beszállításra Alkalmas határozottal, valamint AQAP 2120:2006 katonai minősítési rendszerrel.

A minőségirányítási rendszer által előírt megújító és felügyeleti auditok évente rendszeresen végrehajtásra kerülnek.

A megbízásaink teljesítése során biztosítjuk minőségirányítási rendszerek által előírtak szerint a feladatok tervezését, szervezését, végrehajtását, ellenőrzését, és azok pontos dokumentálását.

A Cég magántulajdonban van, melyben nincs külföldi tőke.

Cégünknek a fentieken túl külön technikai csoportja van, mely a vagyonvédelemhez szükséges mindennemű technikai berendezés felszerelését, beépítését, folyamatos karbantartását el tudja végezni.

A biztonsági őreink „Őrszolgálati Szabályzat” szerint dolgoznak, amely behatárolja egész tevékenységüket.

Biztonsági őreink formaruhával, technikai eszközökkel vannak ellátva, mely mindig igazodik a Megbízó igényeihez.

A biztonsági őrök bűncselekmény vagy más katasztrófa bekövetkezése esetén, intézkedések megtételére fel vannak készítve.

Területi képviseleteink működnek az ország valamennyi megyeszékhelyén, illetve a jelentősebb városokban is van érdekeltségünk.

A területekre “területi igazgatók” vannak kijelölve, akik azzal vannak megbízva, hogy saját objektumaikat rendszeresen ellenőrizzék. Az ellenőrzés tényét és tapasztalatait, formanyomtatványon regisztrálják.

Minden Megbízónknak hosszú távú és fejleszthető szolgáltatást kívánunk nyújtani.

ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLAT

- Alapvető szempontunk a MEGELŐZÉS!

Ennek megvalósítása érdekében megbízás esetén biztosítjuk a tervezett munkahely biztonsági szempontból történő felmérését, átvilágítását és javaslatot teszünk az őrzés-védelem kialakítására, megvalósítására.

Megbízóink döntése értelmében szervezzük az őrzés-védelem gyakorlati megvalósítását. A megvalósítás időszakában elemezzük a tapasztalatainkat, amit javaslat formájában megosztunk megbízóinkkal.

Fő területeink:

Élőerős őrzés:

- Az élőerős őrzés megvalósításának jellemzői

 • törvényi előírásnak megfelelő formaruha
 • figyelmeztető táblák
 • engedélyezett felszerelés biztosítása
 • 24 órás diszpécserközpont kivonuló járőrszolgálattal
 • rendszeres ellenőrzés
 • folyamatos kapcsolattartás a megbízóval

Technikai őrzés:

Vagyonvédelmi technikai rendszerek felmérése, tervezése, kiépítése, karbantartása. Önállóan alkalmazott, illetve az élőerős őrzés-védelem kiegészítésére.